Skip to main content
Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan & Maklum Balas
Peta Laman

Pembangunan Kepimpinan

Fungsi

Pusat Pembangunan Kepimpinan (CLD) di Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT) memainkan peranan penting dalam membentuk dan memperkukuhkan kepimpinan dalam kalangan warga pendidikan tinggi melalui pelaksanaan tiga fungsi utama. Dalam merancang modul latihan, CLD menitikberatkan kepelbagaian kompetensi peserta untuk memastikan penyampaian bahan teori yang efektif dan memahami konsep sebelum berinteraksi secara langsung.

Dalam Kepimpinan Master Trainer dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Instruksional), CLD terlibat dalam mengenal pasti keperluan kompetensi kepimpinan akademik, merancang program latihan, dan menyusun modul instruksional yang memberi tumpuan kepada aspek teori dan aplikasi praktikal kepimpinan akademik.

Dalam Kepimpinan Pentadbiran dan Pengurusan Akademik (Institusional), CLD mengurus perancangan dan pelaksanaan program kepimpinan dengan menekankan pengembangan kompetensi dalam konteks pentadbiran dan pengurusan akademik di pelbagai jenis Institusi Pendidikan Tinggi. CLD juga memantau pelaksanaan, memastikan penyelarasan teori dengan aplikasi praktikal, untuk memenuhi keperluan kompetensi dalam senario Institusi Pendidikan Tinggi yang berbeza.

Dengan menyelaraskan tugas-tugas ini, CLD AKEPT berusaha mencipta persekitaran pembelajaran yang holistik dan berdaya maju, membentuk generasi pemimpin pendidikan tinggi yang berkualiti, relevan, dan dilengkapi dengan kecekapan komprehensif.

 

Sorotan Program

Program-program di Pusat Pembangunan Kepimpinan (CLD) bawah tiga fungsi utama, iaitu Kerangka Kepimpinan Institusi, Kepimpinan Instruksional, dan Kepimpinan Pentadbiran, menonjolkan serangkaian inisiatif yang menyeluruh untuk pembangunan kepimpinan dalam kalangan warga pendidikan tinggi.

Dalam Kerangka Kepimpinan Institusi, program-program CLD mencakupi empat dimensi utama, iaitu Kepimpinan Generik, Kepimpinan Institusi, Kepimpinan Akademik, dan Kepimpinan Pentadbiran. Program-program ini menyediakan peserta dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk memimpin di pelbagai konteks dan peranan dalam institusi pendidikan tinggi.

Bawah Kerangka Kepimpinan Instruksional, CLD menawarkan program-program yang menekankan pembangunan kemahiran kepemimpinan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Ini termasuk program seperti Pembelajaran Berasaskan Masalah, Pembelajaran & Pengajaran di Pengajian Tinggi, Pembelajaran Digital, dan Penilaian Terhadap Pembelajaran Pelajar di Pengajian Tinggi. Program-program ini dirancang untuk memberi tumpuan kepada teknik pengajaran inovatif, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan penilaian bersepadu terhadap pembelajaran pelajar di peringkat pengajian tinggi.

Selain itu, program-program seperti Kurikulum, Biasiswa Pengajaran & Pembelajaran, Penyeliaan Pelajar, dan Penglibatan & Motivasi Pembelajaran juga menonjolkan aspek-aspek penting dalam pembangunan kepimpinan instruksional. Mereka membantu peserta memahami dan mengaplikasikan kaedah terkini dalam merancang kurikulum, mengurus penyeliaan pelajar, dan memotivasikan pembelajaran aktif.

Melalui pelbagai program unggul ini, CLD di AKEPT memberikan sumbangan penting kepada pengembangan kepimpinan dalam kalangan warga pendidikan tinggi, membantu mereka menjadi pemimpin yang berdaya maju, kreatif, dan bersedia menghadapi cabaran-cabaran masa depan dalam dunia pendidikan tinggi yang berubah dengan pesat.