Skip to main content
Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan & Maklum Balas
Peta Laman

Pusat Pembangunan Kepimpinan

Fungsi & Peranan

01

Merancang dan menyelaras pelan strategik Pusat Kepimpinan Akademik.

02

Merancang pembangunan falsafah kepimpinan AKEPT berteraskan Qalb sebagai modul pembangunan profesionalisme akademik dan pentadbir di IPT

03

Merancang pembangunan kandungan dan pelaksanaan modul Kepimpinan Akademik (AL100 - AL300) dan Modul Kepimpinan Akademik di IPT (AL400).

04

Merancang, melaksana dan memperkasakan kandungan Program AKEPT Competencies & Enhancement (ACEP) Modul pengajaran dan pembelajaran dan penyelidikan

05

Merancang dan menjalinkan kerjasama strategik dengan pemegang taruh di IPT Nasional dan ASEAN

06

Merancang, menghasilkan dan mengukur   keberkesanan program Kepimpinan Akademik