Skip to main content
Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan & Maklum Balas
Peta Laman

Pusat Kelestarian Kepimpinan

Fungsi & Peranan

01

Merancang, menyelaras dan melaksanakan Penyelidikan Strategik dan perkembangan ilmu Institusi pendidikan tinggi negara

02

Merancang dan melaksanakan program strategik yang menghasilkan idea-idea baharu dalam Kepemimpinan Institusi Pendidikan Tinggi

03

Mengukuhkan sinergi dalam membangunkan kepimpinan pendidikan tinggi di peringkat global

04

Membina jalinan kukuh dengan komuniti antarabangsa

05

Merancang dan melaksanakan program kolaborasi dengan pihak Institusi Pendidikan Tinggi dan pemegang taruh di peringkat nasional, ASEAN  dan antarabangsa

06

Merancang dan melaksanakan aktiviti dan program bagi keterlihatan (visibility) AKEPT di peringkat nasional dan antarabangsa